Jeugdhulp

Verblijf

Jeugdhulp Verblijf

De regio ZOU heeft per 1 januari 2022 een overeenkomst gesloten met vijf aanbieders voor jeugd
verblijf; Timon, Youké, de Rading, Driestroom en Leger des Heils. In partnerschap met deze
aanbieders is een regionale entree voor jeugd verblijf gerealiseerd. We noemen dit het KNOOPpunt.

In samenwerking met alle aanbieders, zowel de verblijfs- als de ambulante aanbieders, beogen we:

  • Zoveel mogelijk voorkomen van verblijf;
  • Als verblijf toch nodig is, zo thuis mogelijk.

Het KNOOPpunt heeft van de regio de opdracht gekregen om door middel van consultatie en triage
mee te denken aan de voorkant, bij voorkeur nog voor verblijf de enige overgebleven mogelijkheid is.
Hiervoor lopen zij samen op met de lokale teams. En voor het bepalen van het daadwerkelijke verblijf
wordt door overleg tussen de verwijzer en het KNOOPpunt gezamenlijk gekeken naar de best
passende plek.

U kunt de ontwikkelopdracht jeugd verblijf nalezen in de publieksversie op deze website: Ontwikkelopdracht

De vijf gecontracteerde verblijfsaanbieders worden taakgericht bekostigd, door middel van een
vierkant. Voor aanvullende capaciteit en expertise kunnen zij een samenwerking aangaan met
onderaannemers; deze keuze en beslissing ligt bij de aanbieders.

Als gevolg van de overeenkomst jeugd verblijf, is de regio met een aantal verblijfsaanbieders – die niet
meer gecontracteerd zijn per 1 januari 2022 – een afbouwovereenkomst aangegaan. Deze
afbouwovereenkomst houdt in dat jeugdigen die op die datum al in verblijf waren bij betreffende
aanbieder, daar mogen blijven zoals dit passend is bij de zorgvraag. Deze afbouwovereenkomsten
kennen daarom een langere looptijd, maar uiteindelijk is het een uitsterfconstructie; er kunnen geen
nieuwe jeugdige aan de afbouwovereenkomst worden toegevoegd.

KNOOPpunt ZOU - Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien!

KNOOPpunt is hét aanspreekpunt in regio Zuid Oost Utrecht bij hulpvragen waar
(mogelijk) sprake is van verblijf en zorgt in dat geval voor een zo thuis mogelijke oplossing.

Het is de gezamenlijke toegang voor ondersteuning en hulp van de vijf samenwerkende
jeugdhulpaanbieders: 
De RadingTimonYoukéDriestroom en Leger des Heils

KNOOPpunt bestaat uit een team van medewerkers – Verblijfcoördinatoren Jeugd – met
ieder hun eigen kennis en expertise om uithuisplaatsing te voorkomen.


Klik hier voor meer informatie over het KNOOPpunt en contactinformatie.

Bovenregionale inkoop Jeugdhulp Verblijf (Essentiële Functies)

Sinds 1 april 2020 heeft de regio ZOU, tezamen met drie andere jeugdzorgregio’s, zorgaanbod op het
gebied van Essentiele Functies ingekocht bij Yeph, een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en
‘s Heeren Loo. Deze overeenkomst loopt op zijn minst voor negen jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Yeph: www.yeph.nl