Jeugdhulp

Eén gezin, één plan, één regisseur

Kinderen veilig en gezond laten opgroeien. Inwoners de hulp bieden die ze nodig hebben om zich thuis te kunnen reden en om actief aan het dagelijkse leven te kunnen deelnemen. Dát is de ambitie van de gemeenten in Zuid Oost Utrecht.

Ons uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. Soms heeft een gezin te maken met verschillende organisaties en hulpverleners. Het is van belang dat de hulp die zij bieden op elkaar wordt afgestemd. Zo organiseren wij meer samenhang en zorg op maat. Dit leidt tot een betere kwaliteit en meer efficiënte zorg.

Beschikbaarheidswijzer jeugdhulp

Wilt u weten welke gecontracteerde aanbieders zorg leveren in de regio Zuid Oost Utrecht? Via de Beschikbaarheidswijzer zorgen we met elkaar dat snel passende (jeugd)hulp en/of ondersteuning gevonden wordt. Ook heeft u direct inzicht in de beschikbaarheid van deze aanbieders.