Wmo

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van het eigen netwerk en eventueel ondersteuning vanuit de gemeente. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is vooral bedoeld voor inwoners met chronische problemen, zoals ouderen en mensen met een beperking.

De gemeenten uit regio Zuid Oost Utrecht bieden verschillende voorzieningen en ondersteuning aan. Denk aan sociale activteiten, vrijwilligers die mee gaan sporten, huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning of ambulante begeleiding. Dit alles vanuit het kader van de positieve gezondheid en de inzet op- en begeleiding van meer eigen verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf.

Beschikbaarheidswijzer Wmo

Zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van het eigen netwerk en eventueel ondersteuning vanuit de gemeente. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is vooral bedoeld voor inwoners met chronische problemen, zoals ouderen en mensen met een beperking.